Educatie

de jeugd

Galerie De Verdieping hecht waarde aan educatie. Dit tracht men te verwezenlijken door rondleidingen aan leerlingen van (basis)scholen. Tijdens deze rondleidingen krijgen de leerlingen informatie over de achtergronden van de geëxposeerde kunstwerken, de gebruikte technieken en de kunstenaars. Het educatieve karakter wordt versterkt door opdrachten aan de leerlingen te geven zoals: weergeven van de eigen beleving en visie op kunst, welke men kan vertalen in schriftelijke reacties en/of naar aanleiding daarvan: zelf vervaardigde kunstwerken. Deze resultaten worden daarna in de galerie tentoongesteld, in combinatie met werken van betreffende kunstenaars. Bent u geïnteresseerd en wilt u graag langs komen met uw leerlingen of zelf een rondleiding? Neem dan gerust contact met ons op: schrijft een email aan hvbmedpro@hetnet.nl of bel met 013-513 2013 (tijdens kantooruren) of 06 51586744.