2-3-4 en 10-11 maart 2018 KIKU

26-27 mei 2018 Foto-Expositie F.G. Blits 

14 & 15 april 2018 Foto-tentoonstelling Fotoclub De Blaak

27 & 28 oktober 2018 Foto-Expositie KL-Groep

9-10-11 november 2018 Foto-Expositie AFV Kontrast

16-17-18 november 2018 Foto-Expositie Fotoclub Shoot