26-27 mei 2018 Foto-Expositie F.G. Blits

27 & 28 oktober 2018 Foto-Expositie KL-Groep

9-10-11 november 2018 Foto-Expositie AFV Kontrast

16-17-18 november 2018 Foto-Expositie Fotoclub Shoot